بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه فرزانه

استانفارس

تاریخ عضویت1398/08/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:08 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:11 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:12 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:14 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 11:33 ب.ظ