بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفرید فردوسی

استانتهران

تاریخ عضویت1391/03/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
5جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/09/02
6جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/09/02
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/09/02
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/29
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/29
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/29
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/29
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/29
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/06 - 4:53 ق.ظ