بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیخشایار الوندی

استانتهران

تاریخ عضویت1394/11/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:04 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:18 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:24 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:48 ب.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:55 ب.ظ
13جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/14 - 7:15 ق.ظ