بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینگین مظهری

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/09/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 9:49 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 9:55 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 9:56 ق.ظ