بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

صد و هشتاد و چهار مین شب شعر طنز «در حلقه رندان»

تاریخ ارسال : 1403/3/5

صد و هشتاد و سومین شب شعر طنز «در حلقه رندان» در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.