بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

آثار سوگواره هنر عاشورایی باید سلیقه بصری جامعه را ارتقا دهد

داور بخش تایپوگرافی چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی گفت: آثار تولیدی باید هم سلیقه بصری جامعه را ارتقا دهد و هم برای عموم قابل فهم و قابل خوانش باشند تا افراد از هر سطحی بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

تاریخ ارسال : 1401/8/28