بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 مائده سادات طباطبائیان اصفهان
2 پرهام حاجی بیکی خراسان رضوي
3 علیرضا کریمی سمنان
4 صدرا کاوه قم
5 محمد چرخ گرد تهران
6 فاطمه السادات میردوستی گلستان
7 فرزاد محمدی تهران
8 یوکابد رحمانی قزوين
9 شاهین فرزانه اردبيل
10 ساغر ساعدی چهارمحال بختياري
11 عرفانه علائی نسب تهران
12 مائده دریس اصفهان
13 سمیرا برزگر فارس
14 ابوالفضل نصیری تهران
15 محمدحسین خسروی خراسان جنوبي
16 رضا معتمدی تهران
17 محبوبه سادات رضوی نیا خراسان رضوي
18 مسعود حیدرخانی تهران
19 مونا بامری تهران
20 فاطمه محمدی تهران
21 هاجر اسماعیلی قهساره اصفهان
22 شادی رضایی تهران
23 سید امیرحسین حسینی قم
24 روح‌اله فردوسی تهران
25 امیر امینی تهران
26 افشین تل لو تهران
27 تنظیمات عمومی
28 مریم عرب مازندران
29 محمد شادزاد تهران
30 میلاد امینی موحد خوزستان