بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

Mehdi Boostani

Mehdi Boostani

نام و نام خانوادگی :Mehdi Boostani

استان :تهران

تاریخ عضویت :1392/04/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
8جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره دهم
9جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره دهم
10سینما حماسه / دومین دوره
11سینما حماسه / دومین دوره