بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امیررضا توحیدی

امیررضا توحیدی

نام و نام خانوادگی :امیررضا توحیدی

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره فرهنگی-هنری اتقان / نخستین
2جشنواره فرهنگی-هنری اتقان / نخستین
3جشنواره فرهنگی-هنری اتقان / نخستین
4جشنواره فرهنگی-هنری اتقان / نخستین