بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی یوسفی

مهدی یوسفی

نام و نام خانوادگی :مهدی یوسفی

استان :تهران

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین