بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

جابر عبداله قاضی

جابر عبداله قاضی

نام و نام خانوادگی :جابر عبداله قاضی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده