بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

زهرا شنبه زاده سرخائی

زهرا شنبه زاده سرخائی

نام و نام خانوادگی :زهرا شنبه زاده سرخائی

استان :هرمزگان

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین