بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مصطفی خدامی

مصطفی خدامی

نام و نام خانوادگی :مصطفی خدامی

استان :همدان

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین