بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره تئاتر سوره

بسمه تعالی

جشنواره تئاتر سوره ماه، ثمره  تلفیق دو جشنواره سوره و ماه است. سوره عنوان جشنواره ای بود که بر مبنای توجه به نمایش­های مذهبی و آثار هنرمندان جوان شکل گرفت و اولین دوره آن در سال 1369 برگزار شد. این جشنواره پس از دوازده دوره برگزاری، چهره­ های جوان و بااستعداد زیادی را به جامعه تئاتری کشور معرفی کرد.

جشنواره سراسری تئاتر ماه نیز در سال 1382 و با شعار «معنویت، اندیشه، هنر» با رویکردی متفاوت در واقع به عنوان جانشین دو جشنواره سوره و بچه های مسجد متولد شد. شروع حرفه­ای و معتبر این جشنواره ، سمت وسوی تئاتر حوزه هنری را پس از سالها کشف و پرورش استعداهای جوان به  سمت حرفه­ای شدن و قابل عرضه  در  بدنه تئاتر حرفه­ای کشور سوق داد. این جشنواره نه دوره برگزار شد و آثار معناگرا و ارزشی شایسته­ای از دل آن پدید آمد.

به منظور حفظ دستاوردها و سوابق ارزشمند دو جشنواره سوره  و ماه، مسئولین بر آن شدند تا در ادامه مسیر تعداد دوره های برگزار شده این دو رویداد را با هم تلفیق کرده  و از این طریق  ارزشها و تجارب حاصل از این دو جشنواره  را به نسل جدید منتقل کنند. بدین شکل بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه با ترکیب دوازده دوره جشنواره سوره و نه دوره جشنواره ماه به منصه ظهور رسید. این جشنواره، با نگرشی توامان به اهداف هر دو جشنواره، سه اصل «دانش، اخلاق و ایمان» را سر لوحه خود قرار داده و همچنان با استفاده از تجربیات هنرمندان حرفه­ای و پیشکسوت،  پرورش و تجربه اندوزی استعدادهای جوان را هم  به عنوان آینده سازان تئاتر متعهد کشور مد نظر دارد.