بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

سرود رود چهل ساله

دوره های این جشنواره : دوره اول

فراخوان سرود رود چهل ساله

مرکز موسیقی حوزه هنری با هدف شناسایی گروه های سرود برجسته کشور و همچنین حمایت از این گروه ها فراخوان ملی سرود (رود چهل ساله) را منتشر کرد. در این فراخوان که دوبخش تولیدی و بازخوانی دارد آثار تولیدی برگزیده علاوه بر تجلیل مورد حمایت برای تولید نهایی و انتشار قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است در بخش تولیدی موضوع آثار بایستی (ایران آینده) باشد و نمونه پیش‌ساخته اثر، نیز قابل قبول خواهد بود.

همچنین در بخش بازخوانی، یکی  از آثار آلبوم سرود«ما غروب نمی کنیم» که بهمن ماه 1397 منتشر شده است بایستی بازخوانی شود.