بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نشست خبری مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر «فلسطین تنها نیست»

تاریخ ارسال : 1399/7/1