بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

داوری آثار بخش پوستر سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی/ 27 شهریور

تاریخ ارسال : 1400/7/3