بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

ضبط ده ساعت تعزیه برای پخش تلویزیونی

تاریخ ارسال : 1399/6/4

ضبط ده ساعت تعزیه برای پخش از تلویزیون، با دعوت از مطرح ترین تعزیه خوانان کشور