بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

بزرگداشت شهید دانشمند محسن فخری زاده و رونمایی از مجموعه شعر «فخر ایران» / جمعه 19 دی

تاریخ ارسال : 1399/10/20