آیین رونمایی مستند پرتره متولد آذر (مرتضی سرهنگی) /2 دی