بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

افتتاحیه و دف نوازی های دومین روز جشنواره بین المللی دف نوای رحمت/ چهارشنبه 23 مرداد

تاریخ ارسال : 1398/5/23