روز اول - دوازدهمین جشنوراه بین‌المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای - سینما آزادی