بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

مراسم تعزیه خوانی و نخستین سوگواره «شبیه علی(ع)» / 21 تا 27 اردیبهشت

تاریخ ارسال : 1399/2/27