بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

بازدید هنرمندان و خبرنگاران از نمایشگاه مسابقه بین المللی «فلسطین تنها نیست»

تاریخ ارسال : 1400/2/7