بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

دف نوازی های سومین روز جشنواره بین المللی دف نوای رحمت/ پنج شنبه 24 مرداد

تاریخ ارسال : 1398/5/26