آیین رونمایی از آلبوم سروم «ماغروب نمی کنیم»/14 بهمن