بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

آمار آثار راه‌یافته به دبیرخانه هفدهمین مهرواره «جوان سوره» اعلام شد

با پایان مهلت ارسال اثر به هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره»، تعداد 729 اثر به دبیرخانه این رویداد ادبی ارسال شد.

تاریخ ارسال : 1398/9/30

به گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، مجموع آثار راه‌یافته به دبیرخانه هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» 729 اثر از 300 شرکت کننده(زیر 25 سال) است.

در بخش‌های ترانه 49، داستان کوتاه 128، داستانک 60 ، شعر کلاسیک 322، شعر نو (نیمایی و آزاد) 127 اثر دریافت شده است. همچنین در بخش ویژه زبان فارسی تعداد 43 اثر به دبیرخانه این رویداد ادبی راه یافته اند.

هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار می شود.