بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

گفتگو با طراح پوستر« سيزدهمين سوگواره هنر عاشورايي»: شمع تا ابد روشن عاشورا را به تصوير كشيدم

حامد مغروري، طراح پوستر سيزدهمين« سوگواره هنر عاشورايي» درتوضيح درباره مفهوم اين پوستر گفت: البته اين مخاطبان هستند كه بايد مفهوم يك پوستر را تفسير و درك كنند اما در طراحي اين پوستر تلاش كردم به جاي استفاده از نمادهاي ظاهري و هميشگي مانند خون و نبرد و... كه غالبا در طراحي پوسترهاي عاشورايي به كار مي رود ، «مفهوم عاشورا» كه در حقيقت «زنده نگه داشتن شعائر اسلام» بود را به مخاطب نشان دهم.

تاریخ ارسال : 1400/6/14

 شمعي هميشه روشن

حامد مغروري،‌ طراح و مدرس دانشگاه كه تجربه داوري در سوگواره هنر عاشورايي را در سوابق خود دارد درباره پوستر«سيزدهمين سوگواره هنر عاشورايي» گفت : در طراحي اين پوستر تلاش كردم كه به دليل اصلي حركت امام حسين كه  زنده نگه داشتن اسلام و اشاعه تمام خوبي ها است بپردازم و به همين دليل در اين پوستر، سيدالشهدا(ع) به صورت شمعي هميشه روشن در نظر گرفته شده و كلمه حسين به صورت شمع كار شده است، اين شمعي است كه راه را براي همه ما روشن مي كند.

در كنار اين شمع روشن كه در مركز قرار دارد، سروي طراحي شده است كه بعنوان نمادي براي اشاعه فرهنگ حسيني است ، در اين سرو پرنور و در حال رشد، شاخه ها مشعشع و نوراني اند و اين نور از همان جنس نور حسين (ع) است كه مانند شمعي روشني مي بخشد.

مغروري در ادامه افزود: بر روي شاخه هاي اين  سرو تنومند، ‌پرندگاني در حال زندگي و رشد هستند كه آنها در واقع همان مخاطبان خاص فرهنگ عاشورا و عزاداران حسيني هستند و اين درخت ملجا و پناهگاه آنهاست و آنها با نور و گرماي اين سرو روشن، زندگي مي كنند .

درپايين تصوير، ‌يك پرنده ديده مي شود كه در حال تقديم پررنگي خود به سرو است و اين پرنده، نمادي است از هنرمنداني كه هنر خود را تقديم اين سرو بلندقامت مي كنند.

طراح اين پوستر در ادامه گفت: در حقيقت اگر بخواهم چكيده اين پوستر را بگويم اين دو مصرع شعر است كه

شمع هر محفل ما روی حسین است حسین / قید و بند دل ما موی حسین است حسین

ما گذشتیم ز سرو و گل و باغ و لب جو/ سرو و باغ و گل ما ،‌ خوی حسین است حسین