بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

معاون هنر حوزه هنری در حاشیه بازدید از نهمین جشنواره بین المللی «دف؛ نوای رحمت»: «دف؛ نوای رحمت» جشنواره ای برای تحکیم وحدت است

مجد الدین معلمی معاون هنری حوزه هنری با حضور در پردیس سینمایی بهمن سنندج و محل برگزاری نهمین جشنواره بین المللی «دف؛ نوای رحمت» این رخداد موسیقی را اقدامی در راستای تحکیم وحدت و محقق سازی شعار «هنر؛ مهربانی و همگرایی» دانست.

تاریخ ارسال : 1398/5/24

به گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت و حضور در پردیس سینمایی بهمن گفت: جشنواره بین المللی «دف؛ نوای رحمت» در طول سال های برگزاری با حفظ استمرار خود توانسته به خوبی در میان جشنواره های داخلی مطرح شود.

وی افزود: این جشنواره همچنین با توجه به بعد بین المللی خود، می تواند در دوره های آتی با برنامه ریزی منسجم تر در خصوص حضور گروه های خارجی بیشتر و اجرای آن ها در جشنواره اقدام کند.

معاون هنری حوزه هنری ضمن ارزیابی دوره های گذشته این رخداد عرصه موسیقی عنوان کرد: همنوایی و همنوازی دف نوازان در این جشنواره اقدامی در راستای تحکیم وحدت و محقق سازی شعاری است که برای خود برگزیده است؛ یعنی «هنر همگرایی و مهربانی».

نهمین جشنواره بین المللی «دف؛ نوای رحمت» تا 25 مرداد ماه در شهر سنندج ادامه دارد.