بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

با حکم معاون هنری حوزه هنری دبیر هنری بخش هنرهای تجسمی سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی» منصوب شد

با حکم معاون هنری حوزه هنری، » مهدی حاجی محمدی فریمانی»بعنوان دبیر هنری بخش هنرهای تجسمی سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی» منصوب شد.

تاریخ ارسال : 1400/5/11

در حکم صادره از سوی مجد الدین معلمی ، معاون هنری حوزه هنری، خطاب به مهدی حاجی محمدی فریمانی آمده است: »سیر و سلوک جنابعالی در عالم هنر و معنا و ترکیب و نوآوری در خلق آثار بینابینی در حوزه هنر گرافیک و خوشنویسی که ملهم از سال ها تجربه عملی ، یافته های علمی و حضور در محافل و رویدادهای هنری است ، جایگاه قابل اعتنایی را برای جنابعالی در عرصه هنر دینی رقم زده است.
بنابراین پیشینه وزین ، حسن نظر و اعتماد جامعه هنری ، جنابعالی به عنوان « دبیر هنری بخش هنرهای تجسمی سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی« منصوب می شوید.
امید که با استعانت از خداوند متعال و ذیل توجهات ائمه اطهار در برگزاری این دوره از سوگواره موفق باشید و با همکاری هنرمندان و دست اندرکاران این رویداد هنری به بهترین نحو ممکن در جهت تحقق اهداف سوگواره گام بردارید«.
معرفی هنرمند
به گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، مهدی حاجی محمدی فریمانی ، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه هنردر مقطع کارشناسی وهمچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی ازدانشـگاه تربیـت مـدرس است که طی سالهای مختلف در دانشـگاه‌های هنری از جمله: شـهید رجایـی، علمی و کاربردی، تربیـت مـدرس،  سوره و... به تدریس پرداخته است .
 فریمانـی علاوه بر فعالیت های آموزشی، کارگاه های مختلفی را در زمینه طراحی پوستر و کالیگرافی درایران و کشورهایی چون عراق، ترکیه و لبنان برگزار کرده است.
این هنرمند برجسته کشورمان، علاوه بر برپایـی نمایشـگاه‌های انفـرادی ، با شـرکت در نمایشـگاه های گروهـی داخلـی و خارجـی ، موفق بـه دریافـت عناویـن، جوایز و متعددی نیز گردیـده است.
وی عضویـت درهیئـت داوری چندیـن جشـنواره هنـری از جملـه بخـش گرافیـک دهمیـن سـوگواره بین المللـی هنرهـای تجسـمی عاشـورا و همچنین چاپ چندین مقاله و کتاب را در کارنامـه فعالیت هـای خـود دارد.