بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

تمدید مهلت ارسال اثر به مهرواره جوان سوره تا 10 آذر ماه

دبیرخانه هفدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره مهلت ارسال اثر به این جشنواره را تا 10 آذر ماه تمدید کرد.

تاریخ ارسال : 1398/8/29

به گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، به دلیل اختلالات اخیر پیش آمده در اینترنت دبیرخانه هفدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره، مهلت ارسال اثر به این رویداد ادبی را تا 10 آذر ماه تمدید کرد.

هفدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره به همت مرکز آفرینش های ادبی و موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر برگزار می شود.