نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: وحید
نام خانوادگی: فلاحی
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سیده مهناز
نام خانوادگی: رستم پور
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: متین
نام خانوادگی: خورشیدی
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمدحسین
نام خانوادگی: ملکیان
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: سید محسن
نام خانوادگی: حسینی
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: هامون
نام خانوادگی: قاپچی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: جهانگیر
نام خانوادگی: نیکخواه
استان: اردبيل
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سمیه
نام خانوادگی: نظری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: اميرحسين
نام خانوادگی: بنائي
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: رضا
نام خانوادگی: نبوی چری
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عفت
نام خانوادگی: نظری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: امین
نام خانوادگی: کشوری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حشمت
نام خانوادگی: بهادران
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: ‍‍‍‍‍‍‍‍برویزی شهرنوی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: امیرمسعود
نام خانوادگی: یحیوی زاده
استان: يزد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: میرزایی زاده
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ژاله
نام خانوادگی: کاظمی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: جواد
نام خانوادگی: رمضان شیخ سرمست
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: وحید
نام خانوادگی: ارومچه
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: محمدخوریانی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امیرحامد
نام خانوادگی: ولیان
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فایزه
نام خانوادگی: زرافشان
استان: يزد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: حمید
نام خانوادگی: احمدی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علی
نام خانوادگی: بیرانوند
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره