نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: علیرضا
نام خانوادگی: رجبعلیزاده کاشانی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره ی ادبی شاهد، جشنواره بلوط طلایی
نام: احسان
نام خانوادگی: محمدی
استان: اردبيل
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حدیث
نام خانوادگی: شادی
استان: بوشهر
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: رهنما
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علیرضا
نام خانوادگی: اسدی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مجتبی
نام خانوادگی: احمدی
استان: كرمان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، سوگواره هنر عاشورایی، جشنواره شعر انقلاب
نام: محمد رسول
نام خانوادگی: بهمنی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علی رضا
نام خانوادگی: حکمتی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: زینب
نام خانوادگی: بندری
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ابوطالب
نام خانوادگی: صفدری شربیانی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فاطمه
نام خانوادگی: بیرانوند
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فاطمه
نام خانوادگی: تسلیم جهرمی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب
نام: مجید
نام خانوادگی: اصغری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: خداوردی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مهدی
نام خانوادگی: موسی خانی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علی
نام خانوادگی: فرزین
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: امیرحسین
نام خانوادگی: مهرورز
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: شاهین
نام خانوادگی: بهرامی بیرگانی
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره
نام: علی
نام خانوادگی: فرزین
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: صابر
نام خانوادگی: قیطاسی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: نسرین
نام خانوادگی: خویینی
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: عبدي
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسین
نام خانوادگی: عباس زاده
استان: خراسان جنوبي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حسین
نام خانوادگی: کیانی
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره