نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: سید حمیدرضا
نام خانوادگی: شریعتمداری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فرهاد
نام خانوادگی: بصیر
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خلیلی افراتختی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: کیوان
نام خانوادگی: صباغ
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: رسول
نام خانوادگی: گلپا‍‍‍‍یگانی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امیر
نام خانوادگی: آخوندی
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: حامد
نام خانوادگی: هادوی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: نجمه
نام خانوادگی: جوادی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: امینی
استان: كردستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سیدحسن
نام خانوادگی: حسینی ن‍ژاد
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مصطفی
نام خانوادگی: عابدی اردکانی
استان: يزد
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: سجاد
نام خانوادگی: نوروزی
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: احسان
نام خانوادگی: غدیری
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: فاطمه
نام خانوادگی: نقدی
استان: مركزي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: ملیحه
نام خانوادگی: دهقانی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید امیر
نام خانوادگی: حسینی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مسلم
نام خانوادگی: داداشی جلبری
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: نسرین
نام خانوادگی: خویینی
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زینب
نام خانوادگی: صمیمیان
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زکیه
نام خانوادگی: یوسفی رمنتی
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محسن
نام خانوادگی: دهنوی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: محمدجواد
نام خانوادگی: شاهمرادی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: معصومه
نام خانوادگی: شمسینی غیاثوند
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عارفه
نام خانوادگی: دهقانی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره