نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: محمدامین
نام خانوادگی: محودی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: بهار
نام خانوادگی: بهارستان
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: محسن
نام خانوادگی: کاویانی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: سید ابوالفضل
نام خانوادگی: مبارز
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: سیدعلی
نام خانوادگی: فخرحسینی
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: ستاره
نام خانوادگی: اسلامی زاده
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: صفورا
نام خانوادگی: ابراهیمی خبیر
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امیر
نام خانوادگی: بشیری
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: اقبال
نام خانوادگی: قجری
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سعید
نام خانوادگی: حمیدی کیا
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مجید
نام خانوادگی: بشکال
استان: هرمزگان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مصطفی
نام خانوادگی: خیرآبادی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مهدی
نام خانوادگی: نوری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حمید
نام خانوادگی: حمیدی
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: سوگواره هنر عاشورایی، جشنواره تئاتر سوره
نام: جواد
نام خانوادگی: نظیفی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سید جواد
نام خانوادگی: نوریان
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: مهدوی‌اشرف
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: جواد
نام خانوادگی: رنجبرزاده
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: فرشید
نام خانوادگی: نجف زاده
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: فایزه
نام خانوادگی: صفری
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: امین
نام خانوادگی: جودکی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مهدی
نام خانوادگی: مردانی
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب
نام: فاطمه
نام خانوادگی: زنده بودی
استان: بوشهر
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهره
نام خانوادگی: طاهری
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره