نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: ایرج
نام خانوادگی: کاظمی
استان: كهكيلويه و بويراحمد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سیروس
نام خانوادگی: عبدی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: رسول
نام خانوادگی: بانگین
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: میثم
نام خانوادگی: بایرامی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: عباس
نام خانوادگی: میار چمازکتی
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: میرزایی زاده
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حسن
نام خانوادگی: معصومي
استان: اردبيل
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید رضا
نام خانوادگی: رفیعی
استان: كهكيلويه و بويراحمد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حامد
نام خانوادگی: عسکری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: میثم
نام خانوادگی: خالدیان
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره هنرهای تجسمی، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: اکبر
نام خانوادگی: آیین
استان: كهكيلويه و بويراحمد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: رضا
نام خانوادگی: نورانی
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مجید
نام خانوادگی: شبگیر
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب
نام: اعظم
نام خانوادگی: پشت مشهدی
استان: هرمزگان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد، جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: حسین
نام خانوادگی: گلچین زاده
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مرتضی
نام خانوادگی: منصوری
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مهدیه
نام خانوادگی: زارع
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مصطفی
نام خانوادگی: بنی شریف
استان: چهارمحال بختياري
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عاطفه
نام خانوادگی: اسلامی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: احسان
نام خانوادگی: خوشخو
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: معصومه
نام خانوادگی: برزگر
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سونیا
نام خانوادگی: نصیربخش
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: پریسا
نام خانوادگی: مقدمی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: د\کامه
استان: سيستان و بلوچستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره