نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: شریفی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: اعظم
نام خانوادگی: شهیدی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سجاد
نام خانوادگی: اسدی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: س
نام خانوادگی: ح
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: آقامحمدی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: اسفندیارپور
استان: كرمان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب
نام: مهرداد
نام خانوادگی: گنج ‍‍‍‍‍‍÷ور
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: منصوره
نام خانوادگی: عالمی رضوانی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: وحید
نام خانوادگی: حیاتلو
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مرتضي
نام خانوادگی: فتاحي
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مسعود
نام خانوادگی: طاهری عضد
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سپیده
نام خانوادگی: نوری گله جاره
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مهدیه
نام خانوادگی: محمدزمانی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علی
نام خانوادگی: سلیمانی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره بلوط طلایی
نام: محسن
نام خانوادگی: کریمی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سعید
نام خانوادگی: احمدپورمقدم
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ساجده
نام خانوادگی: جبار‍پور ماسوله
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مریم السادات
نام خانوادگی: میرحسینی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: فاطمي
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: الهام
نام خانوادگی: نظامجو
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: شبنم
نام خانوادگی: سقای حسینی
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حدیث
نام خانوادگی: رسولی
استان: مركزي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امیر
نام خانوادگی: مرادی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مجتبی
نام خانوادگی: یونسی
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره