نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: حسن
نام خانوادگی: علی پاکزاد
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: جوان آراسته
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سجاد
نام خانوادگی: نوروزی
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سجاد
نام خانوادگی: نظری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: فاطمه
نام خانوادگی: نانی زاد
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: پیمان
نام خانوادگی: طالبی
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: بهمن
نام خانوادگی: ولیان
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علیرضا
نام خانوادگی: معروفی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: عادله
نام خانوادگی: متکیایی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مجید
نام خانوادگی: خسروی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سيد احمد
نام خانوادگی: بطحايي
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ایمان
نام خانوادگی: اردی زاده
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سعیده
نام خانوادگی: سالاری
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: تقیه
نام خانوادگی: زنگنه
استان: بوشهر
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ايرج
نام خانوادگی: افکار
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نام: محمد
نام خانوادگی: رضایی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سیما
نام خانوادگی: کرمی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: نیلوفر
نام خانوادگی: افتاده
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: احمد
نام خانوادگی: جهانی راد
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: آزاده
نام خانوادگی: صالحیان
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: شیما
نام خانوادگی: گل وردی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: سید محمدرضا
نام خانوادگی: مرتضوی قصابسرائی
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سید حسن
نام خانوادگی: مبارز
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: مسعود
نام خانوادگی: میرزائی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره