نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: شراره
نام خانوادگی: کامرانی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب
نام: محمد
نام خانوادگی: مرادی نصاری
استان: ايلام
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسن
نام خانوادگی: جعفری
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید علی محمد
نام خانوادگی: نقیب
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید باقر
نام خانوادگی: سیدی زاده
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محدثه
نام خانوادگی: افخمی
استان: يزد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، سوگواره هنر عاشورایی، جشنواره تئاتر سوره
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: سمیع
استان: چهارمحال بختياري
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: چمنی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مهدی
نام خانوادگی: صباغی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید محمد رضا
نام خانوادگی: طبسی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره
نام: سجاد
نام خانوادگی: حیدرزاده
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نام: احمد
نام خانوادگی: شوقی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ایمان
نام خانوادگی: شیعه
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سورنا
نام خانوادگی: جوکار
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سمیه
نام خانوادگی: مرادی نژاد
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: عرب عامری
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: بهاره
نام خانوادگی: خدابنده لو
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عاطفه
نام خانوادگی: اردیانی
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فرشته
نام خانوادگی: خدابنده
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سیدمحمد
نام خانوادگی: طباطباییان
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سارا
نام خانوادگی: صمدنژاد اصل
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: وحید
نام خانوادگی: طلعت
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره ی ادبی شاهد، جشنواره بلوط طلایی
نام: میثم
نام خانوادگی: محمدی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: نگار
نام خانوادگی: دهقانی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره