نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: صادق
نام خانوادگی: رحیم پور
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سلمان
نام خانوادگی: نظافت یزدی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: وحید
نام خانوادگی: عبداله بگلو
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سیده مریم
نام خانوادگی: حسینی
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: احمد
نام خانوادگی: ایثارگر
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره
نام: مهسا
نام خانوادگی: علیمحمدی
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: شفیعی فر
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره
نام: مریم
نام خانوادگی: زندی
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: هادی
نام خانوادگی: جعفری
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: محدثی خراسانی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب
نام: هادی
نام خانوادگی: خشائی
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: شهلا
نام خانوادگی: شهبازی حسابی
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: علی
نام خانوادگی: قادری پور
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: اميد
نام خانوادگی: درتومي
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سحر
نام خانوادگی: جعفری
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: رضا
نام خانوادگی: صدیقی کلاته
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: هومن
نام خانوادگی: روح تافی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حمید رضا
نام خانوادگی: احمدی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: اكرم
نام خانوادگی: صديقي كلاته
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عابد
نام خانوادگی: جلیلی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: منصور
نام خانوادگی: میخ بر
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: قربان
نام خانوادگی: بهاری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مریم
نام خانوادگی: چیتگر
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: روح الله
نام خانوادگی: ابهری
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره