نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: نجمه
نام خانوادگی: حیدری رامشه
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: یاسر
نام خانوادگی: قنبرلو
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: قنبر
نام خانوادگی: عطایی ولندانی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امیر
نام خانوادگی: توانااملشی
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: غفاری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسین
نام خانوادگی: مقدسی نیا
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره
نام: سیدسجاد
نام خانوادگی: موسوی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، جشنواره طنز سوره، جشنواره هنرهای تجسمی، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: امین
نام خانوادگی: شیرپور
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسین
نام خانوادگی: رضایی
استان: بوشهر
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ندا
نام خانوادگی: نظری
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مریم
نام خانوادگی: رستمی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: آتوسا
نام خانوادگی: رحمتی
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: طاهره
نام خانوادگی: ساعدی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: نرگس
نام خانوادگی: سپه وند
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: ميلاد
نام خانوادگی: بنايي
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: فاطمه
نام خانوادگی: صادق تبار مقری
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عاطفه
نام خانوادگی: حیدری
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: راحله
نام خانوادگی: ‍‍پاشای گتابی
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: سمیعی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: آرش
نام خانوادگی: ساربان
استان: خوزستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، جشنواره تئاتر سوره
نام: آرین
نام خانوادگی: صالحیان
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مریم
نام خانوادگی: خجسته
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مهين
نام خانوادگی: بهرامي مهرداد
استان: البرز
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: خدیجه
نام خانوادگی: فولادی نژاد
استان: سمنان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره