نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: راحله
نام خانوادگی: بزرگمهر
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: آذر
نام خانوادگی: قلي نژاد مير عباسي
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: اسدي
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: رحمان
نام خانوادگی: اماني فرد
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حجت
نام خانوادگی: طباطباپی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: علي اكبر
نام خانوادگی: جعفرزاده باغان
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مهدی
نام خانوادگی: فردوس آرا
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، جشنواره تئاتر سوره
نام: جلال
نام خانوادگی: کاشاتی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حامد
نام خانوادگی: ادوایی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: تهمورث
نام خانوادگی: اکبری نژاد
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سجاد
نام خانوادگی: سعیدنژاد
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: مزدک
نام خانوادگی: پنجه ای
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: روح الله
نام خانوادگی: نوری
استان: گلستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: سمیه
نام خانوادگی: برنجکار
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: جاسم
نام خانوادگی: کولی وندی
استان: كهكيلويه و بويراحمد
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: مریم
نام خانوادگی: میرزایی بسطامی
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: قربانعلی
نام خانوادگی: نامداری
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق
نام: محمد
نام خانوادگی: \ورجعفری
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: صارمی شهاب
استان: همدان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: مصطفی
نام خانوادگی: مولایی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره طنز سوره، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: الهه
نام خانوادگی: زاهدی
استان: كرمان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب
نام: حميد
نام خانوادگی: خدايي
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زهرا
نام خانوادگی: کشاورزی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: بابک
نام خانوادگی: روزبه
استان: مركزي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره