نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


تازه ترین ها
        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: پتلبا
نام خانوادگی: البتابل
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره طنز سوره، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: رقیه
نام خانوادگی: شاهیوندی
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: رفیعی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسنا
نام خانوادگی: محمدزاده
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سولماز
نام خانوادگی: حسن زاده
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: احد
نام خانوادگی: رئیسی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سمیه
نام خانوادگی: ایمانی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سيده فاطمه
نام خانوادگی: موسوي
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: میثم
نام خانوادگی: داودی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: راضیه
نام خانوادگی: بابای روندگان
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: میرزایی بازرگانی
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: سید محمد امین
نام خانوادگی: جعفری حسینی
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب
نام: سید مسعود
نام خانوادگی: هاشمی کاسوایی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عباس
نام خانوادگی: سالاری
استان: كرمان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره تئاتر سوره
نام: حسن
نام خانوادگی: توکلی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: منا
نام خانوادگی: کرمی حسین آبادی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره شعر انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: عظیم
نام خانوادگی: زارع
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: کامرانی
استان: گيلان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره، جشنواره ی ادبی شاهد
نام: مریم
نام خانوادگی: منقاد
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: لیلا
نام خانوادگی: روغنگیر قزوینی
استان: قزوين
جشنواره های شرکت کرده: مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: محمد
نام خانوادگی: خادم
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، جشنواره شعر انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: زینب
نام خانوادگی: صبوری زاده
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: مجتبی
نام خانوادگی: قاضی جیردهی
استان:
جشنواره های شرکت کرده: کنگره شعر آئینی شفق، مهرواره شعر و داستان جوان سوره
نام: حسین
نام خانوادگی: خزاپی
استان: كرمانشاه
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره شعر انقلاب، مهرواره شعر و داستان جوان سوره