نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
 جستجوی هنرمندان- موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

جستجوی هنرمندان

نام: بهزاد
نام خانوادگی: شیخی
استان: اردبيل
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: یاسین
نام خانوادگی: قاسمی بجد
استان: سيستان و بلوچستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: نگین
نام خانوادگی: جباری
استان: اردبيل
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: سید علی
نام خانوادگی: حسینی
استان: چهارمحال بختياري
جشنواره های شرکت کرده: کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: محسن
نام خانوادگی: دادخواه
استان: لرستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: امیرمهدی
نام خانوادگی: مجیدی
استان: مركزي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: روژین
نام خانوادگی: مرادی
استان: كردستان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: آذین
نام خانوادگی: شهسواری
استان: خراسان شمالي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: بهزاد
نام خانوادگی: عزیزپور ملکی
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: شادی
نام خانوادگی: مینایی فر
استان: فارس
جشنواره های شرکت کرده: معماری خشت فیروزه
نام: سید حسین
نام خانوادگی: سرورزاده
استان: هرمزگان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: صدف
نام خانوادگی: فیاضی
استان: مازندران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: علی
نام خانوادگی: اینانلو
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: حامد
نام خانوادگی: شب خیز قراملکی
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: امیر
نام خانوادگی: عنایتی
استان: خراسان رضوي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: سیده کوثر
نام خانوادگی: غفاری
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب، کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: ریحانه
نام خانوادگی: همایون فر
استان: قم
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: صونا
نام خانوادگی: حيدري هراتمه
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: محمدمهدی
نام خانوادگی: کاظمی
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: حمزه پور
استان: آذربايجان غربي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: یاحسین گو
استان: زنجان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان
نام: زهرا
نام خانوادگی: پرتو
استان: تهران
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: پردیس
نام خانوادگی: چوپانی
استان: اصفهان
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی
نام: سالار
نام خانوادگی: عشرت خواه
استان: آذربايجان شرقي
جشنواره های شرکت کرده: جشنواره هنرهای تجسمی