نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


تازه ترین ها
        
درباره ما - موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر (مرکز محافل و جشنواره ها) به منظور سازماندهی، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و جلب مشارکت عمومی در فعالیت های جمعی در سال 1389 با حکم رییس حوزه هنری تشکیل شد.

الف) ماموریت ها:

 1. سازماندهی و هماهنگی برگزاری جشنواره ها و فعالیت های جمعی فرهنگی و هنری
 2. ایجاد وحدت رویه در برگزاری جشنواره ها
 3. تدوین چارچوب های لازم برای برگزاری محافل  و مجامع ادبی هنری
 4. توسعه و مدیریت فضاهای هنری

ب) اهداف:

 1. افزایش بهره وری و سطح کیفی جشنواره ها و فعالیت های جمعی
 2. تقسیم برنامه ها به لحاظ موضوعی و محتوایی
 3. پیشگیری از موازی کاری اتلاف انرژی و توان نیروی انسانی
 4. بهره گیری از توان بالقوه پرسنل و واحدهای هنری و تخصصی در اجرای برنامه های جمعی
 5. شناسایی و به کارگیری استعدادهای برجسته هنری در مجامع داخلی و بین المللی
 6. تربیت کادر فنی خبره در زمینه ی خدمات تخصصی، پشتیبانی فنی و تجهیزات هنری
 7. همکاری و تعامل با موسسات فرهنگی و هنری داخلی و خارجی
 8. ارایه ی شیوه های نوین اجرای برنامه های محفلی و جمعی
 9. ارتقای سطح بهره برداری و بهینه سازی وضع تالارها، نمایشگاهها و فضاهای هنری
 10. ایجاد انسجام و یکپارچگی و هم افزایی در اداره ی اماکن هنری حوزه

ج) ساختار:

 1. مدیر
 2. معاون اجرایی
 3. مدیر اداری مالی
 4. مدیر مشارکت ها
 5. مسوول امور تالارها  و نمایشگاهها
 6. مسوول تبلیغات و اطلاع رسانی
 7. مسوول دبیرخانه مرکزی جشنواره ها

د) وظایف:

 • امور محافل و جشنواره ها
  1. برگزاری همایش ها و جشنواره های هنری و ادبی
  2. ایجاد زمینه برای شرکت در همایش ها و جشنواره های داخلی و خارجی و تبادل آثار
  3. دریافت برنامه ها و تهیه تقویم اجرایی سالانه ی واحدهای مختلف
  4. تهیه  و تنظیم تقویم  سالانه  برنامه های جمعی (محافل، مجامع و جشنواره ها)
  5. برنامه ریزی و تقسیم کار واحدهای داخلی در اجرای برنامه های  جمعی سالانه
  6. تنظیم برآورد هزینه های اجرایی براساس فعالیت واحدها و اعلام آن برای تخصیص  بودجه
  7. تنظیم  ریز برنامه ها و جدول  اجرایی برنامه های  جمعی
  8. هماهنگی انجام برنامه های اجرایی واحدها براساس تقویم سالانه
  9. هماهنگی و نظارت بر حسن انجام وظایف واحدها در برنامه های جمعی 
  10. نظارت بر حسن انجام قراردادها براساس برآورد مصوب واحد در برنامه های گروهی
  11. تهیه و تنظیم تقویم جشنواره های داخلی و خارجی مرتبط  و ارائه  آن به واحدها و مراکز تابعه
  12. فراهم سازی زمینه شرکت هنرمندان حوزه هنری در جشنواره های  مرتبط
  13. نظارت و برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره های استانی با هماهنگی اداره کل مربوط
 • امور تالارها و نمایشگاهها
  1. تعیین سقف و کف مبلغ قراردادهای بهره برداری از تالار ها و نمایشگاهها به صورت سالانه
  2. تعیین هزینه های قیمت تمام شده ،بهره برداری از تالار ها و نمایشگاهها برای واحد های داخلی
  3. تعیین چارچوب های عقد قراردادهای پیمانکاری مانند خدمات فنی و ...
  4. ارایه برنامه های جدید برای افزایش سطح درآمد تالارها و نمایشگاهها
  5. تامین منابع مالی مورد نیاز (از طریق درآمدها ،جذب کمک های بلاعوض و منابع اعتباری حوزه)
  6. بررسی و تایید ضوابط اجرای برنامه های گروه های خارج از حوزه

 

اعضای موسسه سپهر سوره هنر:

مدیر موسسه سپهر سوره هنر

حامد رهنما

مدیر مرکز
معاون اجرایی مرکز

حامد میرزاحسینی

معاون اجرایی
مسئول مالی

نسیم شوقی

مسئول مالی
مدیر مشارکت ها

مسعود حیدری

مدیر مشارکت ها
مسوول هماهنگی اجرایی

لیلا حق ستان

مسئول طرح و برنامه
مسئول دفتر مدیریت

زهرا جشنانی

مسئول دفتر مدیریت
آرشیو

فرزانه عطایی

آرشیو
گرافیست

فرشته زیدی

گرافیست
مسئول داخلی تالار اندیشه

اسداله موسی زاده

مسئول داخلی تالار اندیشه
متصدی فنی

محمدرضا کبادی

متصدی فنی
متصدی فنی

ناصر نظری

متصدی فنی

کارشناسان هنری دبیرخانه:

کارشناس نمایش

توحید معصومی

کارشناس نمایش
کارشناس تجسمی

مهدی مرادی

کارشناس تجسمی