تماس با ما

آدرس:

تهران - خیابان سمیه - نرسیده به خیابان حافظ - حوزه هنری - موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر

صندوق پستی: 15815/1677

ایمیل: info@artfest.ir , artfest.ir@gmail.com

تلفن موسسه سپهر سوره هنر: 84172201 - 84172202

تلفن دبیرخانه جشنواره ها: 84172204 - 84172205