بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1اضغر قربانلوزنجان
2امیر حمزه زادهالبرز
3محمدحسین چهارمیرزاییيزد
4رسول مظفریخوزستان
5محمد صادق پورمحمدبوشهر
6احمد شامی شهدآبادیخراسان رضوي
7مصطفی شکاریالبرز
8عمران رضاییكردستان
9رضا امینی رادخراسان شمالي
10احسان حشمتیالبرز
11ابوالفضل چمنی فارمدخراسان رضوي
12محمد بوستانیتهران
13حسین حقیقیتهران
14مسعود صفریهمدان
15معین ضیائیتهران
16صابر نظرگاهیتهران
17اشکان غضنفریانزنجان
18سعید غفاریانيزد
19محمدجعفر خداپرستاصفهان
20فردین لاهورپورتهران
21امیر نجاتیاصفهان
22جواد امیریگلستان
23صابر دریایی فرد تهران
24مرتضی طرفیخوزستان
25مجتبي عرض پیما ( حجازی )قم
26محمدحسین فراهانیقم
27کیومرث عبدیتهران
28مجتبی یدالهیكرمان
29محمدجواد دمیرلو ابهریتهران
30سعید شمساصفهان
31مصطفي صالحي سدهاصفهان
32اشنا سیدزاهدیكردستان
33مجید حسنیتهران
34محمد مهدی معمارپورتهران
35مسعود خدابنده لوالبرز
36محسن منشی زادهيزد
37فرشاد سیفیلرستان
38شاهرخ پناهی فردآذربايجان شرقي
39فاروق آزادیانتهران
40عباس حبیب زادهتهران
41یاسر رزاقیالبرز
42مهدی حقیریخراسان جنوبي
43سیدمحمدصادق قاسمیخراسان جنوبي
44حسین قلعه نویانتهران
45ابراهیم جرجانیگلستان
46نصرت اله زرگرتهران
47مسعود صرامی فروشانیاصفهان
48علی اکبر خلیلیتهران
49محمدرضا رحمانیتهران
50حسین گل کارخراسان رضوي
51حسین طاهری بسطامیگلستان
52ابوالفضل نصیریتهران
53سجاد اسحاقیان درچه اصفهان
54علی زارعفارس
55سجاد هاشمیاناصفهان
56علی احمدیآذربايجان شرقي
57رضا محمدی نسبخراسان رضوي
58محمدعماد حیدریتهران
59محمد فرهمند سرابیاردبيل
60بهزاد احمدیتهران
61اباصلت ابراهیمیاردبيل
62سید جلال محمدیمازندران
63مجید نصریخراسان جنوبي
64احمد سلطانیتهران
65علی زادمهريزد
66داود برجلوتهران
67میثم ناعمیآذربايجان شرقي
68زهرا شفیعی سرتشنیزیچهارمحال بختياري
69رحیم قربانی بریستهران
70امین شهابی نژادكرمان
71غفور محمدزادهخراسان جنوبي
72سپیده ناصحیتهران
73محمد جواد قاسمیتهران