بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1محمد فرهمند سرابیاردبيل
2علی اکبر خلیلیتهران
3بهزاد احمدیتهران
4اباصلت ابراهیمیاردبيل
5سید جلال محمدیمازندران
6مجید نصریخراسان جنوبي
7احمد سلطانیتهران
8علی زادمهريزد
9داود برجلوتهران
10میثم ناعمیآذربايجان شرقي
11زهرا شفیعی سرتشنیزیچهارمحال بختياري
12رحیم قربانی بریستهران
13امین شهابی نژادكرمان
14غفور محمدزادهخراسان جنوبي
15سپیده ناصحیتهران
16محمد جواد قاسمیتهران