بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1دادیار حامدیمازندران
2محسن کاویانیقم
3تقیه زنگنهبوشهر
4زهرا درخشی تهران
5سید داود دهقانی فیروزآبادیيزد
6محمد پورمرادیمازندران
7فاطمه بیرانوندلرستان
8سیده حدیثه هاشمیگيلان
9روح الله جعفریانخراسان رضوي
10زینت کریمی نیاكرمان
11محمدرضا مظفری پوربوشهر
12سمیه تورجیفارس
13الهام عبدالملکیكردستان
14زهرا اسلامیاردبيل
15مریم پیله ور‍‍گيلان
16سید برقان تواناهرمزگان
17سید محمد علیزادههرمزگان
18حبیبه حیدریبوشهر
19صابر رحیمیهرمزگان
20راحله حاجی نیاهرمزگان
21مریم افرندخراسان شمالي
22شهرام ابراهیمی هرمزگان
23امید استادنوروزیكردستان
24محمد بارکارهرمزگان
25تبسم رضازادهآذربايجان غربي
26علی ماهی گیرهرمزگان
27مهرداد قاطعی کلاشمیگيلان
28آلاله عرب تیموریخراسان رضوي
29عماد الکثیریخوزستان
30موسی صادقیهرمزگان
31ناصر زورقیسيستان و بلوچستان
32علی فرزانه موحدقم
33آرش پورعليزادهگيلان
34مجتبی تقوی نیاتهران
35بهمن زنگنههمدان
36نادر صهبااصفهان
37زهرا شعبانیخوزستان
38رضا نیکوکارگيلان
39راحله مکاری رضوانیهرمزگان
40طاهره نوریيزد
41مجتبي اهلياصفهان
42امیر رسولیزنجان
43اسیه مرادپورمازندران
44عادل حیدریچهارمحال بختياري
45فرزانه شکراللهیكردستان
46فاطمه فاضلیفارس
47ندا نوروزیتهران
48وجیهه چوپانیاصفهان
49یزدان سرگزیسيستان و بلوچستان
50هاشم کرونیفارس
51علی حسنی پنداسیمركزي
52طیبه سلمانی نژادمهرابادیيزد
53عبدالخالق آدمیگلستان
54زهرا سپه کاراصفهان
55مصطفا مهیمناصفهان
56سیدمحمدرضا شرافتقم
57معصومه کریم نژادكردستان
58طیبه نهبندانیسيستان و بلوچستان
59محمد زارعیمركزي
60MOSTAFA توفیقیخراسان رضوي
61سعید مبشراردبيل
62گلناز عبدیگلستان
63اسماعیل احمدی امجزیكرمان
64شیلان اویهنگیكردستان
65منور مسعودیگلستان
66محمدرضا احمدقلیخراسان رضوي
67زهرا رسول زادهتهران
68راحله ایاسهتهران
69صمد قهرمانیخراسان شمالي
70فاطمه السادات حسینیتهران
71وحید طلعتآذربايجان غربي
72ابوالفضل پاک نژادگلستان
73ناصر رهنماخراسان شمالي
74فاطمه غلامیيزد
75فاطمه حبیبیتهران
76اختر شاکریان قهفرخی چهارمحال بختياري
77سیدسعید اطهر نیاریاردبيل
78نسترن کریمیهمدان
79سیداسماعیل میرغفاری نوحدانیگيلان
80علی سلیمیاناصفهان
81احمد بهرامیخراسان رضوي
82قاسم بایگلستان
83امیرحسین پدرامتهران
84سودا خیرخواه مقدماردبيل
85روزبه صمدی نیریاردبيل
86مصطفی ماهروییتهران
87لیلا حاجیتهران
88فاطمه احمدیلرستان
89سیدابراهیم سجادی زادهگلستان
90ریحانه نوریهمدان
91فرزانه قربانی سیاه دلهقم
92حسن باقریقم
93عاطفه جوشقانیانقم
94mehrab shahdehiگلستان
95معصومه مهری قهفرخیچهارمحال بختياري
96محمدحسین یادگاریتهران
97محمدرضا حسین زاده بازرگانیگيلان
98حسین عبدیگلستان
99منیره حسین پوریتهران
100فرامرز علی پورهرمزگان
101عبدالرضا حسینیكرمان
102ثریا بلوایهتهران
103بهناز نوری چکانكرمانشاه
104طاهره شهابیتهران
105حمدالله قادریكردستان
106محمد حسین صفری رودبارتهران
107زینب بصیریبوشهر
108پریا لطفی گزافی كرمانشاه
109محمد کریمیاصفهان
110حمیدرضا ابراهیم زادهمازندران
111عاشرمحمد رئوفی۰گلستان
112آتنا علاییاردبيل
113فاطمه حبیبیگلستان
114محمدجواد شاهمرادیتهران
115الناز سرگزیسيستان و بلوچستان
116معصومه سادات شاكريخراسان رضوي
117مسلم نوازنیمركزي
118حسنعلی حیدری القناباردبيل
119فاطمه الله مرادیقم
120زینب بندریسمنان
121محمد علی قاسم زاده بافقیيزد
122محمد مهدی نورالهیلرستان
123رشدیه عالیانهرمزگان
124سعيد تاج محمدي كندريخراسان رضوي
125فرهاد گلستانهسيستان و بلوچستان
126امین کیانیلرستان
127غلامحسین شمگانیاصفهان
128مهدی فتحیمازندران
129ملیحه سادات قاضیخراسان رضوي
130علی بهمنیخراسان رضوي
131علی اکبر سراوانیسيستان و بلوچستان
132فرهود عباسی فردتهران
133علی بابائیاصفهان
134مهدی اصغری عظمیآذربايجان شرقي
135یوسف لاطفمازندران
136ایرج انصاری فردهرمزگان
137مهدی فتاحیفارس
138سید فضل الله قدسیخراسان رضوي
139سید روح الله سجادیخراسان رضوي
140علی سلیمانیتهران
141محسن زیدعلی بیرانوندلرستان
142ابوالفضل محمدزاده آقاییاصفهان
143علیرضا رجبعلیزاده کاشانیاصفهان
144زینب احمدیتهران
145خدابخش صفادلخراسان رضوي
146منیژه مومنی دورباشقزوين
147فربود شکوهیتهران
148مجتبی خرسندیلرستان
149سعید قنبری حسن کیادهمازندران
150مرضیه فرمانی شره جینیگيلان
151مجتبی صفدری تمرینگيلان
152رضا اسم خانیزنجان
153سید علی کریمیانگلستان
154محمدمهدی امیریزنجان
155مهدي ميرزارسول زادهاردبيل
156حدیث بداقلرستان
157حمید حسینیانكهكيلويه و بويراحمد
158علی اکرم خانه ایايلام
159سپیده ناصحیتهران