بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره یازدهم


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1علی رحمتیخراسان رضوي
2 سامان موسویبوشهر
3عرفان تقی زادهخراسان رضوي
4ابوالفضل حسینعلیپورخراسان رضوي
5حمیدرضا صادق زادهخراسان رضوي
6اشکان نخستینخراسان رضوي
7رادمان قیامیخراسان رضوي
8مهدی فاضل حصاریخراسان رضوي
9lida Fazliتهران
10بهنام اخوانخراسان رضوي
11امیرحسین حسن‌زادهخراسان رضوي
12محمد علی ٱباد شوریخراسان رضوي
13مدینه صابریاصفهان
14مصطفی رحیمیخراسان رضوي
15آرمان پوراسماعیلخراسان رضوي
16علی عبدیخراسان رضوي
17محمد امین پوربناییخراسان رضوي
18امیرعلی ضیغمیخراسان رضوي
19سپیده ناصحیتهران
20نغمه خانیتهران