بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

ترانه و تصنیف / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1محسن کاویانیقم
2بهنام یونسیخوزستان
3زهرا جدیدیتهران
4هرمز رشیدی مهرخوزستان
5علی اکبر خلیلیتهران
6کاظم رستمیزنجان
7سعیدرضا خسارهفارس
8حسین صادقیفارس
9شهاب شهرزادتهران
10مینا گودرزیالبرز
11کوثر شاهسونیفارس
12احسان میرزابیگیتهران
13فرزانه کشانیتهران
14فاطیما پیرهادیالبرز
15فرنوش السادات اولیائیاصفهان
16مهدی جهانداراصفهان
17زهرا اردلانیتهران
18زهرا درخشی تهران
19رضا نیکوکارگيلان
20فاطمه عبودی زادهخوزستان
21حسین محمودیهمدان
22حمید رفاییسمنان
23نوید ظریف کریمیخراسان رضوي
24فاطمه شمسفارس
25میلاد احسان زادهخراسان رضوي
26حسین عبدیگلستان
27فاطمه احسانیسمنان
28فائزه هنری جعفرپورتهران
29فاروق آزادیانتهران
30حمید روزبهانیلرستان
31علیرضا رضافیروزتهران
32جلیل لطفیخراسان رضوي
33ازاده فخریتهران
34حسین احمدی‌کلامقم
35مهران زرین پورتهران
36رضا یزدانیقم
37امید ادهمیفارس
38شهریار احمدیهمدان
39هدی قاسمیخراسان رضوي
40مهدي محمدزادهتهران
41معصومه جابریتهران
42سید محمد امین آل یسفارس
43محمدهادی یعقوبیگيلان
44سیمین دخت کریمیتهران
45اسماعیل پلوییتهران
46سمیه فخرالدینتهران
47سعید شاملوتهران
48امید آزاکهمدان
49علی حیدریخراسان رضوي
50ایرج صالحیاصفهان
51حمیدرضا رضائیفارس
52عيسي محمديتهران
53امیر وحدتآذربايجان غربي
54ملیحه بلندیان کاشی تهران
55مجتبی خرسندیلرستان
56سعید حسین پورهمدان