بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

ترانه و تصنیف / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1هاشم کرونیفارس
2احمد داودیانخراسان رضوي
3عطیه طاهریاناصفهان
4زهرا سپه کاراصفهان
5رقیه عزیزیزنجان
6فریبا عماری‌ايلام
7طاهره ذولفقاراصفهان
8فاطمه غلامیيزد
9آناهیتا جمشیدی مقدمتهران
10علی سلیمیاناصفهان
11علی اکبر خلیلیتهران
12زهرا درخشی تهران
13محمد حسین صفری رودبارتهران
14زهرا جدیدیتهران
15علیرضا رجبعلیزاده کاشانیاصفهان
16منیژه مومنی دورباشقزوين
17مرضیه فرمانی شره جینیگيلان
18سید علی کریمیانگلستان
19امیر جلالیكردستان
20جلیل لطفیخراسان رضوي
21کاظم رستمیزنجان
22محدثه کلهرقزوين
23محسن کاویانیقم
24بهنام یونسیخوزستان
25هرمز رشیدی مهرخوزستان
26سعیدرضا خسارهفارس
27حسین صادقیفارس
28شهاب شهرزادتهران
29مینا گودرزیالبرز
30کوثر شاهسونیفارس
31احسان میرزابیگیتهران
32فرزانه کشانیتهران
33فاطیما پیرهادیالبرز
34فرنوش السادات اولیائیاصفهان
35مهدی جهانداراصفهان
36زهرا اردلانیتهران
37رضا نیکوکارگيلان
38فاطمه عبودی زادهخوزستان
39حسین محمودیهمدان
40حمید رفاییسمنان
41نوید ظریف کریمیخراسان رضوي
42فاطمه شمسفارس
43میلاد احسان زادهخراسان رضوي
44حسین عبدیگلستان
45فاطمه احسانیسمنان
46فائزه هنری جعفرپورتهران
47فاروق آزادیانتهران
48حمید روزبهانیلرستان
49علیرضا رضافیروزتهران
50ازاده فخریتهران
51حسین احمدی‌کلامقم
52مهران زرین پورتهران
53رضا یزدانیقم
54امید ادهمیفارس
55شهریار احمدیهمدان
56هدی قاسمیخراسان رضوي
57مهدي محمدزادهتهران
58معصومه جابریتهران
59سید محمد امین آل یسفارس
60محمدهادی یعقوبیگيلان
61سیمین دخت کریمیتهران
62اسماعیل پلوییتهران
63سمیه فخرالدینتهران
64سعید شاملوتهران
65امید آزاکهمدان
66علی حیدریخراسان رضوي
67ایرج صالحیاصفهان
68حمیدرضا رضائیفارس
69عيسي محمديتهران
70امیر وحدتآذربايجان غربي
71ملیحه بلندیان کاشی تهران
72مجتبی خرسندیلرستان
73سعید حسین پورهمدان