بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

ترانه و تصنیف / نخستین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1فائزه هنری جعفرپورتهران
2علی اکبر خلیلیتهران
3فاروق آزادیانتهران
4حمید روزبهانیلرستان
5علیرضا رضافیروزتهران
6جلیل لطفیخراسان رضوي
7ازاده فخریتهران
8حسین احمدی‌کلامقم
9مهران زرین پورتهران
10رضا یزدانیقم
11امید ادهمیفارس
12فرنوش السادات اولیائیاصفهان
13شهریار احمدیهمدان
14بهنام یونسیخوزستان
15هدی قاسمیخراسان رضوي
16مهدي محمدزادهتهران
17معصومه جابریتهران
18سید محمد امین آل یسفارس
19محمدهادی یعقوبیگيلان
20سیمین دخت کریمیتهران
21اسماعیل پلوییتهران
22سمیه فخرالدینتهران
23سعید شاملوتهران
24امید آزاکهمدان
25علی حیدریخراسان رضوي
26ایرج صالحیاصفهان
27حمیدرضا رضائیفارس
28عيسي محمديتهران
29امیر وحدتآذربايجان غربي
30ملیحه بلندیان کاشی تهران
31مجتبی خرسندیلرستان
32سعید حسین پورهمدان